Головна

Скачати книгу Економіка промислового підприємства


Скачати книгу Економіка промислового підприємства Видання 7-е перероблене і доповнене. У підручнику розглянуто економічний механізм господарської діяльності промислового підприємства в умовах ринкових відносин. Викладено питання формування структури та перспективної потреби основних фондів і оборотних коштів, товарної політики промислового підприємства, попиту та пропозиції, конкурентоспроможності продукції і виробництва, податкової політики.

Призначений для слухачів, студентів і викладачів економічних вузів і факультетів, фахівців в області економіки промислового виробництва.
 

Скачати книгу Економічна теорія: конспект лекцій


Скачати книгу Економічна теорія: конспект лекцій
Автор: Е. В. Васильєва, Т. В. Макєєва
Видавництво: Юрайт
Рік видання: 2009
Сторінок: 192
ISBN: 978-5-9916-0075-9
Мова: російська
Формат: PDF
Розмір: 5.7 Мб

Безпосередньою здачі іспиту чи заліку по будь-якої навчальної дисципліни завжди передує досить короткий період, коли студент повинен зосередитися, систематизувати свої знання. Висловлюючись комп'ютерною мовою, він повинен "вивести інформацію з довгострокової пам'яті в оперативну", зробити її готової до негайного і ефективного використання. Специфіка підготовки до іспиту чи заліку полягає в тому, що студент вже нічого не вивчає (для цього немає часу): він лише згадує і систематизує вивчене.
Пропонований посібник допоможе студентам у вирішенні саме цього завдання стосовно до курсу "Економічна теорія". Зміст і структура посібника відповідають вимогам Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти. Видання призначене студентам вищих навчальних закладів.
 

Скачати книгу Ермасова Н.Б. - Фінанси: конспект лекцій


Скачати книгу Ермасова Н.Б. - Фінанси: конспект лекцій
Автор: Ермасова Н.Б.
Видавництво: Вища освіта
Рік видання: 2008
Сторінок: 169
ISBN: 978-5-9692-0263-4
Мова: російська
Формат: PDF
Розмір: 5.3 Мб

Безпосередньою здачі іспиту чи заліку по будь-якої навчальної дисципліни завжди передує короткий період, коли студент повинен зосередитися, систематизувати свої знання. Висловлюючись комп'ютерною мовою, він повинен "вивести інформацію з довгострокової пам'яті в оперативну", зробити її готової до негайного і ефективного використання.
Специфіка періоду підготовки до іспиту чи заліку полягає в тому, що студент вже нічого не вивчає (для цього просто немає часу): він лише згадує і систематизує вивчене.
Пропонований посібник допоможе студентам у вирішенні саме цього завдання стосовно до курсу "Фінанси". Зміст і структура посібника відповідають вимогам Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти.
Призначено студентам вищих навчальних закладів.
 

Скачати книгу Банківська право. Вишневська Є. В.


Скачати книгу Банківська право. Вишневська Є. В.В основу навчального посібника "Банківське право"Покладено новітнє банківське законодавство Російської Федерації, детально розглянуті і прокоментовані основні федеральні закони, що стосуються регулювання правовідносин у сфері банківської діяльності, враховані положення і висновки, що містяться в наукових працях і розробках вітчизняних і зарубіжних вчених-цивілістів.
 

Скачати журнал "Головна книга" № 14 - 2010


Скачати журнал "Головна книга" № 14 - 2010
Рік: 2010
Номер журналу: 14
Сторінок: 100
Розмір: 60
Формат: Pdf
Практичний журнал для бухгалтера і керівника
У номері:
Все, що потрібно знати щоб:
- Повернути із соцстраху переплату по ЕСН
- Найняти на роботу іноземця безвізового
- Стягнути збитки з податківців.
 

Скачати книгу Журнал "Головна книга" № 18 - 2010 рік


Скачати книгу Журнал "Головна книга" № 18 - 2010 рік
Рік: 2010
Номер журналу: 18
Сторінок: 100
Розмір: 2.2
Формат: djvu, PDF
Практичний журнал для бухгалтера і керівника
У номері:
Старі переплати по внесках до ПФР почали повертати.
Готуємо звітність за 9 місяців.
Страхування відповідальності: обов'язкове чи за бажанням.
Як оформити на роботу і як звільнити заробітчани.
Порядок розрахунку лікарняних знову міняють.
 

Скачати книгу Введення в економіку і бізнес. Економіка для неекономістов


Скачати книгу Введення в економіку і бізнес. Економіка для неекономістов
Назва: Введення в економіку та бізнес
Автор: І.В. Ліпсіц
Видавництво: Віта-Пресс
Рік: 2003
Формат: pdf
Розмір: 50 mb

Підручник призначений для студентів середніх спеціальних навчальних закладів, що навчаються з неекономічних спеціальностей. У ньому розкрито основні поняття сучасної економічної теорії, описані механізми ринкової економіки та проблеми їх формування в Росії. На прикладі складання бізнес-плану для починаючого підприємця викладені основи підприємницької діяльності.
Жива мова, доступність викладу складних економічних категорій роблять книгу корисної для широкого кола корисною для широкого кола читачів: школярів, учнів професійно-технічних училищ і всіх тих, хто цікавиться пристроєм і принципам функціонування сучасної економіки.
 

Скачати книгу Державне управління економічними і соціальними процесами


Скачати книгу Державне управління економічними і соціальними процесами
У навчальному посібнику на сучасному рівні знань і у доступній для сприйняття широким колом читачів формі викладено науково-методичні та прикладні основи державного управління соціально-економічними об'єктами, процесами, відносинами.
Посібник виділяється комплексністю викладу, охопленням численних функцій державного управління економікою і регулювання ринкових процесів, видів і способів управління, включаючи управління власністю, майном, конкурентоспроможністю, економічної та фінансової безпекою. Значну увагу приділено аналізу досвіду реформ системи управління в Росії, відображений зарубіжний досвід державного регулювання економіки і соціальної сфери.
Для студентів економічних вузів і факультетів.
Автор: Райзберг Б.А.
Рік випуску: 2010 г.
Формат: zip / pdf (відкривається за допомогою програм: WinRAR. Adobe Reader)
Розмір файлу: 2,4 мb, 384 стор
Видавництво: ИНФРА-М
 

Скачати книгу Бюджет і бюджетна політика в Російській Федерації


Скачати книгу Бюджет і бюджетна політика в Російській Федерації
Розкриваються основні поняття в галузі бюджету: фінанси, бюджетна та податкова політика, бюджетне право, бюджетний менеджмент. Дається характеристика основних процесів функціонування бюджетної системи Російської Федерації в цілому і регіональних бюджетів.
Для студентів, аспірантів, викладачів економічних факультетів і вузів, слухачів системи післявузівської освіти, а також для економістів, бухгалтерів і керівників організацій.
Автор: Т.М. Ковальова, СВ. Барулина
Рік випуску: 2005
Формат: pdf (відкривається за допомогою програми Adobe Reader)
Розмір файлу: 9,0 мb, 208 стор
Видавництво: КноРус
 

Скачати журнал Юрист компанії № липня 2010


Скачати журнал Юрист компанії № липня 2010
Рік / місяць: 2010/іюль
Номер: 7
Формат: pdf
Розмір: 2.8
Практичний журнал для юриста.
У номері:
Три найкаверзніших умови поставки. Які формулювання запобіжать ризики для сторін.
Оцінений реформи цивільного законодавства. Підсумки дослідження журналу «Юрист компанії».
В угоді вказано термін пред'явлення претензій за якістю. Чи можна заявити вимоги пізніше.
Зменшення номінальної вартості акцій. Фінансової вигоди немає, але є правова.